Alta GPS

Alta GPS suteikia galimybę visapusiškai kontroliuoti savo bandos genetinį planą ir strategiją užtikrinant, kad jos rezultatai bus pelningi.

Jūsų investicijos į genetiką turi būti perspektyvios. Tai reiškia, jog siekiant maksimalių rezultatų reikia įgyvendinti adaptuotą genetinį planą ir veisimo strategiją.

Dirbdami su Alta atstovu ir pasirinkę Alta GPS užtikrinsite, jog jūsų ūkyje taikomi kompleksiniai sprendiniai leis pasiekti geriausius rezultatus.

Ši priemonė leidžia:

  • Sukurti individualų genetinį planą
  • Pasirinkti tinkamas genetines savybes, leisiančias pasiekti užsibrėžtus tikslus
  • Įgyvendinti individualų genetinį planą jūsų bandoje
  • Rinktis iš kelių kergimo variantų, siekiant optimizuoti genetinį progresą ir kontroliuoti giminingo poravimosi lygius
  • Reitinguoti pateles laikantis genetinio plano, siekiant įgyvendinti strateginius veisimo sprendimus
  • Stebėti investicijų grąžą, susitelkiant į prioritetus

Susisiekite su mumis