02.06.2021

 

TOP trys būdai padėsiantys pasiekti genetinį progresą

Progresas yra naudingas

Ir tai galioja ne tik genetikai, tačiau bet kuriai sričiai Jūsų ūkyje.

Paprasčiau tariant, genetinis progresas lemia geresnes karves greičiau. Prieš išsiaiškinant, kaip padaryti genetinį progresą savo bandoje, svarbu suprasti tikrąją genetinio progreso lygtį. Genetinis progresas susideda ir priklauso tik nuo keturių veiksnių.

Selekcijos intensyvumas:  populiacijos, atrinktos tapti tėvais, dalis

Savo karvių bandoje taikote dirbtinį sėklinimą? Ar žemo produktyvumo, netaisyklingais tešmenimis, kojomis ar nagomis karves žymite kaip netinkamas veisimui?

Teigiamas atsakymas į šiuos klausimus, reiškia, jog Jūs didinate selekcijos intensyvumą savo bandoje paprasčiausiai atidžiau atrinkdami gyvulius veisimui.

Selekcijos tikslumas: vidutinis genetinių įvertinimų, naudojamų priimant sprendimus dėl naujos kartos gyvūnų tėvų, patikimumas

Genetikos pasaulyje tikslumas pirmiausia matuojamas pagal patikimumą. Kalbant apie genomiką, tikslumas yra etaloninės populiacijos dydžio funkcija, kuri naudojama lyginant su genomiškai ištirtu gyvuliu. Šiuo metu Šiaurės Amerikos holšteinų genominis patikimumas dėl produktyvumo savybių yra 70% ar didesnis, o tai yra dvigubai didesnis patikimumo lygis nei tas, kurį pasiekėme taikydami tradicinius tėvų vidurkius, apskaičiuotus pagal kilmę.

Genetinė variacija: skirtumo laipsnis tarp geriausių ir blogiausių gyvulių pagal tą požymį

Jei visi gyvuliai būtų vienas kito klonai, variacija, ar skirtumas tarp jų būtų lygūs nuliui, o galimybė daryti genetinę pažangą vieno kurio nors ar visų požymių - neegzistuotų. Skirtinga gyvulių genetika ir kilmė sukuria galimybę atsirasti variacijai, skirtumams tarp jų.

Genetinė variacija gali būti gana skirtinga kiekvienoje bandoje. Banda, kuriai daugelį metų buvo naudojamas tikslinis genetinis planas, parenkant bulių spermą karvių apsėklinimui, turės daug mažiau variantų nei banda, kuriai nuolat yra įsigyjama nežinomos kilmės bulių sperma.

Lyginant su kitais genetinės pažangos lygties veiksniais, nedaug ką galima padaryti, norint padidinti genetinės variacijos kiekį tam tikroje populiacijoje. Tačiau kadangi inbrydingas sumažina efektyvų populiacijos dydį, išvengdami pernelyg didelio inbrydingo lygio, galime išvengti genetinės variacijos sumažėjimo.

Kartų intervalas: kaip vidutinis tėvų amžius, gimus palikuonims

Kadangi per pastaruosius penkerius metus genominių tėvų paplitimas padidėjo, kartų tarpas mažėjo. Dabar, užuot laukę mažiausiai 4,5 metų, kol bus galima naudoti tradicinius, pagal dukteris įvertintus bulius, tiek ūkiai, tiek dirbtinio sėklinimo įmonės gali drąsiau naudoti genomiškai patikrintus ir įvertintus bulius savo sėklinimo programose, šitaip tėvo pusės kartos intervalas sumažėja daugiau nei trejais metais.

Taigi, norėdami panaudoti šiuos genetinės pažangos lygties veiksnius savo ūkyje, kokias valdymo strategijas galite įgyvendinti, kad pasiektumėte kuo daugiau genetinio progreso?

1. Individualus genetinis planas

Jūs galite padaryti genetinę pažangą įvairiais būdais. Visų pirma, Jūs norite įsitikinti, kad darote pažangą teisinga linkme. Norėdami tai padaryti, nustatykite sau pritaikytą genetinį planą, akcentuodami pasirinkimą tik Jums svarbiems bruožams - nesvarbu, ar tai yra produktyvumas, sveikata ar eksterjeras, ir bet kokiems specifiniams šių kategorijų bruožams. Tokiu būdu Jūs ne tik padarysite pažangą, bet ir sieksite savo tikslų, kad Jūsų pieno kiekis būtų kuo didesnis ir padidėtų pelnas.  

2. Geriausi buliai, atitinkantys Jūsų genetinį planą

Nustatę savo genetinį planą, pasirinkite geriausius bulius, kurie atitiktų šį planą. Galite pasinaudoti padidėjusiu atrankos intensyvumu, žinodami, kad iš tūkstančių bulių, kurie kasmet tiriami genomiškai, atrenkami tik geriausi iš geriausių, kad taptų naujos kartos tėvais.

Savo ūkyje genetinės selekcijos intensyvumą dar labiau paspartinsite pasirinkę tik elitinius bulius, atitinkančius Jūsų genetinį planą, lyginant su selekcijos intensyvumu, pasirinkus pigesnę bulių spermą.

3. Genominių bulių panaudojimas kaip Jūsų genetinio plano dalis

Nereikia baimintis genominių bulių. Naudodamiesi geriausiai įvertintais genominiais buliais, Jūs žengiate žingsnius visose genetinės pažangos lygties srityse - sumažinate kartos intervalą, palyginus su laukimu, kol galėtumėte naudoti pagal dukteris įvertintus bulius, be to, Jūs taip pat padidinate genetinės atrankos intensyvumą savo ūkyje.

Tikslumas, gautas iš vis didėjančios etaloninės genomiškai ištirtų galvijų populiacijos, yra dar vienas pranašumas renkantis iš genominių bulių. Naudodami šių bulių grupę, o ne vieną bulių, galite maksimaliai padidinti genetinę variaciją, kadangi jų kilmė bus visiškai skirtinga.

Pasinaudoję šiais patarimais, žengsite žingsniu į priekį, su strateginiu požiūriu į savo bandos karves - padidinsite selekcijos intensyvumą, tikslumą ir variaciją, tuo pačiu sumažindami kartų intervalą. Jūsų padaryta pažanga bus nukreipta į Jūsų ūkiui iškeltus tikslus, todėl galėsite pasinaudoti genetiniu pelnu ir pažangos potencialu.

Autorius: Chrissy Meyer, 2016. Dairy Basics.

Prisijunkite prie mūsų ir rinkitės Alta!

Alta buliai

Dėl individualaus genetinio plano ar bulių parankos kreipkitės į Alta Genetics projekto vadybininkę: